Dosatron hydraulische doseerpomp

De DOSATRON watergestuurde doseerpomp is een eenvoudig en ingenieus systeem wat zijn waarde heeft bewezen in de afgelopen jaren. Geïnstalleerd rechtstreeks op de waterlijn werkt de Dosatron zonder gebruik van elektriciteit. Het stromend water activeert de Dosatron en neemt het ingestelde percentage aan product op en mengt het in de waterstroom. Eenmaal ingesteld behoeft de Dosatron geen externe aansturing. Het ingestelde percentage wordt proportioneel toegevoegd aan het debiet van de waterstroom en is ongevoelig aan schommelingen in druk of debiet in de waterleiding. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het systeem helpen te hoge concentraties vermijden en dragen zo bij aan het beschermen van ons milieu.

Catalogus

Voor meer informatie kunt u onderstaande datasheet raadplegen of steeds met ons contact opnemen!

Download