MPJET Air free foaming

The new ecologic and energy friendly cleaning system for all food applications.

This new user friendly cleaning system is specially made for the daily cleaning and disinfection in food production zones and other industrial applications.

The system is designed for water and energy saving without compromising on cleaning quality.

 

10% higher impact equation

20% time saving

50% water saving

80% energy saving

100% air free foam

100% higher rinsing power

Up till 60 meter wash down hose

Automatic start / stop – standby

Automatic chemical dosing

Low maintenance

 

 1. The system only needs to be connected to standard electricity and water, no compressed air required.
 2. Rinsing, foaming and disinfecting with 1 complete system
 3. No piping and no air compressor required

 

Complete setup

This system is delivered complete, Delivery includes:

 • Stainless steel housing with booster pump and take-off station
 • Stainless steel hose reel with hose and gun
 • Rinsing lance, foam lance, disinfection lance and lance holder
 • Jerry can holder (2x25 liters)

Options:

 • The complete system can be mounted on a stainless steel frame with 4 wheels. This offers you even more flexibility because the whole does not have to be attached to the wall.

Installation:

 1. Place the frame in the desired place/mount the components on the wall
 2. You connect the system to power
 3. You connect the system to a standard tap (hose is included)
 4. Start cleaning
Question about this product?

Contact us

Main station MPJET dynamisch schuim

Het nieuwe ecologische en energievriendelijke reinigingssysteem voor alle voedingstoepassingen.

Dit nieuw gebruiksvriendelijk reinigingssysteem is speciaal gemaakt voor het dagelijks schoonmaken en desinfecteren in voedingsproductiezones alsook andere industriële toepassingen.

 

10% hogere impact vergelijking

20% tijdbesparender

50% waterbesparend

80% energiebesparend

100% drukvrij schuimen

100% hogere spoelkracht

Tot 60 meter slang

Automatisch stoppen/starten – stand-by

Automatische dosering chemicaliën

Lage onderhoudskosten

 

 1. Het systeem moet enkel worden aangesloten op een standaard elektriciteitsnetwerk en water, er is dus geen perslucht nodig.
 2. Spelen, schuimen en desinfecteren in 1 systeem
 3. Er zijn geen leidingen en geen luchtcompressor meer nodig.

 

Volledige installatie

Het systeem wordt volledig geleverd en omvat:

 • Roestvrij stalen kast met boosterpomp en startstation
 • Roestvrij stalen slanghaspel met slang en pistool
 • Spoellans, schuimlans, desinfectielans en lanshouder
 • Jerrycanhouder (2x25l)

 

Opties

 • De volledige installatie kan op een roestvrij stalen frame gemonteerd worden. Dit zorgt voor meer flexibiliteit omdat het ganse systeem niet aan de muur bevestigd hoeft te worden

 

Installatie

 1. Plaats het frame op de gewenste plaats/monteer de componenten aan de muur
 2. Verbind het systeem met de stoom
 3. Verbind het systeem met een standaard kraan (slang is bijgevoegd)
 4. Start met schoonmaken

 

 

Question about this product?

Contact us